Kopplingar

SH-Teksor Oy tillverkar och marknadsför syrafasta gängade rördelar och flänsar.

Vi utför även krävande specialjobb. Vi uppfyller snabbt och exakt våra kunders individuella önskemål!

ÖPPNA PRODUKTBLAD (PDF-FIL)

Tätningars hållbarhet i olika kemikalier

Nitrilgummi VitonTeflon
Utspädda syror211
Koncentrerade syror11
Alifatiska kolväten (bensin)221
Aromatiska kolväten (bensen, toluen)11
Klorerade kolväten (tri-, per-, tetra-)11
Lacklösningsmedel (aceton)1
Mineralbaserad hydraulolja100°C150°C260°C
Esterbaserad hydraulolja11
Animaliska och vegetabiliska fetter (linolja, olivolja)111
Vatten (ånga)80°C100°C260°C
Torr hetta100°C200°C260°C
Köld-35°C-20°C-80°C

Hållbarhet: 1 = mycket bra, 2 = bra, 3 = godtagbar, – = dålig

Använd teflon endast vid standardtemperaturer och högst upp till +260 °C.

Vid varierande driftstemperaturer kan det förekomma läckage till följd av olika temperaturexpansionskoefficienter för teflon och stål.