Kvalitet och kvalitetskriterier

Målet för vår verksamhet är att kunderna ska vara helt nöjda. Vi vill tillverka felfria produkter som motsvarar våra kunders behov och leverera dem inom den överenskomna leveranstiden.

Kvaliteten skapas och bibehålls genom kontinuerlig utveckling och ger mervärde åt våra produkter samt förbättrar vår konkurrenskraft. Vårt mål är att utveckla produktiviteten och ständigt förbättra produkterna och kvaliteten.

ISO 9001:2015

Certifikat nr: 2571-11

EN 13480-3

Certifikat nr: 5959-04

EN 764-5

Certifikat nr: 6433-10

Vid behov kan vi skicka kopior av originalcertifikaten.