Vi vill vara med och minska vår miljöpåverkan genom att välja klimatneutral el. Vi använder el producerad från vindkraft.