Buddywise till vår hjälp

Vi använder Buddywise, som ger oss uppdaterad information om vad som händer på vårt område.

Buddywise safety monitoring through computer vision